Ivan Bartoš: Reagujeme na aktuální výzvy v bydlení. Je třeba začít jednat

Ivan Bartoš: Reagujeme na aktuální výzvy v bydlení. Je třeba začít jednat

Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš se dnes zúčastnil ministerské konference o bydlení a výstavbě. Řešily se aktuální výzvy v oblasti bydlení napříč EU i v souvislosti s přílivem uprchlíků z Ukrajiny.

„Děkuji francouzskému předsednictví za organizaci této akce. Otázka bydlení je klíčová a důsledky současné situace na Ukrajině nám dají pocítit jak moc. Problémy energetické krize a nedostupného bydlení se týkají mnoha zemí Evropské unie. Chceme urychlit výstavbu dostupného bydlení, které se nyní stává naléhavou záležitostí pro statisíce či dokonce miliony uprchlíků z Ukrajiny i pro všechny občany zemí EU, kteří poskytují neuvěřitelnou podporu obětem této nevyprovokované agrese. Nyní je namístě skutečně uvažovat o dostupném bydlení pro daleko širší skupiny lidí, které zahrnuje například startovní nájemní bydlení, posílení projektů, které vedou k podpoře obnovení obecních bytových fondů, podpůrné finanční nástroje a různé formy vlastnického bydlení. Vzájemné sdílení osvědčených postupů a příkladů dobré praxe mezi členskými státy a místními a regionálními orgány s cílem nalézt chytré způsoby, jak řešit problémy v otázce bydlení, je nanejvýš žádoucí, stejně tak finanční podpora, která vede na celoevropské úrovni,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Tématem konference byla hlavně otázka bydlení, která je na rozhraní mnoha evropských politik, a týká se několika nedávných iniciativ Komise, jako je Evropská zelená dohoda (European Green Deal), Renovační vlna (Renovation Wave), Nový evropský Bauhaus (New European Bauhaus), Iniciativa za dostupné bydlení (Affordable Housing Initiative). Členské státy EU sdílely jednotlivé příklady z praxe, které podnikají v této oblasti.

„Řešili jsme také energetickou účinnost budov. Bytové domy a budovy jsou zodpovědné za přibližně 40 % celkové spotřeby energie v EU. Naprostá většina budov v EU byla postavena před více než 20 lety a neodpovídá současným a budoucím výzvám spojených s klimatickými změnami. Pokud bychom tyto budovy kvalitně renovovali, představovalo by to velký potenciál pro snížení spotřeby energie a emisí ze skleníkových plynů a především by to umožnilo jednodušeji dosáhnout snížení energetické závislosti naší země na dodávkách fosilních paliv z Ruska. A to ani nemluvím o největším benefitu, tj. menších nákladech na bydlení pro občany ČR,“ dodává Ivan Bartoš.

Ministr Ivan Bartoš se také v rámci bilaterálního jednání sešel se švédským státním tajemníkem Mattiasem Landgrenem a řešili spolu koordinaci aktivit v rámci předsednického tria a zároveň jednali o možnostech změn v problematice veřejné podpory pro zvýšení dostupnosti bydlení širším skupinám lidí.

Zdroj informací

Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj

Datum

8. března 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.241 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál