Zdeněk Nekula: Produkce potravin je v ČR zajištěná, omezení vývozu z Ukrajiny na nás nemá přímý dopad

Zdeněk Nekula: Produkce potravin je v ČR zajištěná, omezení vývozu z Ukrajiny na nás nemá přímý dopad

České zemědělství a potravinářství není ohrožené přímými dopady válečného konfliktu na Ukrajině, zásobování potravinami je plynulé a nehrozí jejich nedostatek. Připraveny jsou i jarní práce v zemědělství. Problémem jsou však rostoucí ceny energií, hnojiv a dalších vstupů, které se mohou promítnout do cen potravin. Stejně tak rostou ceny některých zemědělských komodit na celoevropském trhu. Tato a další témata řešil dnes večer krizový štáb Ministerstva zemědělství (MZe).

„Chci zejména v těchto dnech ocenit každodenní práci našich zemědělců a potravinářů. Díky nim nemusíme mít obavy z nedostatku potravin. Například většina mlýnů má dostatečné zásoby obilovin až do další sklizně, navíc jsme dlouhodobě u obilovin soběstační. Zásadní problémy nejsou ani s dovozem ostatního zboží a potravin. Přestože Ukrajina vývoz některých zemědělských komodit omezila či zakázala, z pohledu České republiky jde o minimální podíl na dovozu,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Pokud jde o zemědělskou prvovýrobu, jsou nyní největším problémem rostoucí ceny energií, které se promítají například i do cen hnojiv. Dle aktuálních údajů, které má MZe k dispozici, mají hnojiva alespoň na část sezony zajištěny zhruba tři čtvrtiny zemědělců. Nemělo by to tedy ovlivnit jarní práce. Aktuálně se však některé firmy potýkají s nedostatkem pracovníků. To MZe řeší i ve spolupráci s ostatními resorty.

Potravinářská výroba se mimo rostoucích cen energií vyrovnává také s rostoucími cenami zemědělských komodit. Přestože omezení vývozu z Ukrajiny nedopadá na ČR přímo, ovlivňuje ceny na světových burzách s komoditami, na rekordní úrovni je cena potravinářské pšenice (až 9000 Kč/t) nebo řepky (až 19 000 Kč/t). Kromě potravinářství mají rostoucí ceny obilovin dopad také na živočišnou výrobu, zejména na růst cen krmných směsí pro sektor prasat a drůbeže. Tématu rostoucích cen energií se bude věnovat vláda. Na vládní úrovni bude chtít ministr Nekula otevřít také otázku úpravy zásob ve skladech Státních hmotných rezerv.

„Pokud jde o osevní plochy, meziročně u nás vzrostly plochy obilovin zhruba o deset procent. Případné navýšení ploch přichází v tuto chvíli v úvahu u jarního výsevu, například u jarní pšenice, slunečnice nebo sóji. Naopak s ohledem na sankce uvalené na Rusko očekáváme snížení osevních ploch máku, protože zhruba třicet procent naší produkce vyvážíme právě do Ruska,“ uvedl ministr Nekula.

Vzhledem k jednotnému evropskému trhu bude MZe dopady války na Ukrajině řešit také na jednání Rady ministrů zemědělství. Evropská unie (EU) je jako celek v produkci obilovin soběstačná,

„Budeme se bavit o možnostech využití neprodukčních ploch pro pěstování například bílkovinných plodin a o dalších možnostech potravinového zabezpečení. V některých evropských zemích se objevují i úvahy o možném omezení vývozu. To vše jsou témata, která je nutné řešit na celoevropské úrovni,“ řekl ministr Nekula.

Zdroj informací

Zdeněk Nekula, ministr zemědělství

Datum

7. března 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.307 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál