Jan Vejmělek: Běžný účet platební bilance skončí za rok 2021 poprvé po osmi letech se schodkem

Jan Vejmělek: Běžný účet platební bilance skončí za rok 2021 poprvé po osmi letech se schodkem

Běžný účet platební bilance vykázal za listopad schodek ve výši 6,0 mld Kč, a byl tak lehce nižší ve srovnání s tržním konsensem ve výši -9,0 mld. CZK, což byl i náš odhad. Ve světle již zveřejněného výrazného přebytku zahraničního obchodu se zbožím je to spíše slabší údaj, nicméně ten byl způsoben nižším přebytkem služeb a dalšími položkami.

Rok 2021 zakončí běžný účet platební bilance pravděpodobně s deficitem. Celoroční pasivum tak bude zaznamenáno poprvé od roku 2013. K listopadu totiž úhrn za posledních 12 měsíců znamenal v podstatě nulovou bilanci (+1,0 mld Kč), pro závěrečný měsíc roku 2021 se obáváme, že stlačí celorok do záporu. Běžný účet vloni doplatil zejména na potíže ve výrobním řetězci, což postihlo zejména tuzemské průmyslníky, kteří jsou zároveň významnými vývozci. Zvláště negativně se situace s nedostatkem čipů projevila na produkci, a tedy i exportu osobních automobilů.

Na samotném listopadovém schodku se primárně podílelo pasivum prvotních a druhotných důchodů, bilance obchodu se zbožím a službami byla aktivní ve výši 16,4 mld. Kč. Za odlivem prvotních důchodů stál zejména odliv dividend z přímých zahraničních investic (ve výši 10,9 mld. Kč). V prvotních a druhotných důchodech jsou zahrnuty i platby do rozpočtu EU (v objemu 5,3 mld. Kč). Na kapitálovém účtu, který zaznamenává příjmy z rozpočtu EU, byl zaznamenán jejich příliv ve výši 2,4 mld. Kč.

Příliv kapitálu na finančním účtu dosáhl v listopadu 28,6 mld. Kč, když rychleji rostla pasiva oproti zvyšování aktiv v zahraničí. Saldo odlivu přímých zahraničních investic činilo 6,2 mld. Kč, saldo reinvestovaného pak dosáhlo 7,8 mld. Kč. U portfoliových investic byl vykázán příliv (ve výši 34,9 mld. Kč) díky růstem investic zahraničních investorů do tuzemských dluhopisů. Devizové rezervy se zvedly o 23,3 mld. Kč).

Listopadový údaj platební bilance není pro finanční trhy pro dnešek kurzotvornou informací. Přes výsledek mírně lepší ve srovnání s konsensem je dnešní ranní posílení koruny k 24,30 CZK/EUR především odrazem posílení eura na trhu s dolarem.

Zdroj informací

Jan Vejmělek, Hlavní ekonom, Vedoucí odboru Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka

Datum

13. ledna 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.1139 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál