Klára Dostálová: Program Výstavba pro obce vede Středočeský kraj

Klára Dostálová: Program Výstavba pro obce vede Středočeský kraj

Program Výstavba pro obce, který po pandemii hlásí nárůst nových žádostí, má nejvíc schválených projektů ve Středočeském kraji, kde bylo poskytnuto 16 dotací a 4 úvěry. Na dotace tam bylo uvolněno téměř 150 milionů korun, na úvěry pak cca 55 milionů korun. Celkově na nové sociální a dostupné byty půjde téměř 700 milionů korun.

„Program Výstavba pro obce se v posledních týdnech rozjel naplno. Momentálně také jednáme se zástupci měst a obcí, abychom jim program ušili ještě více tělo. Několik projektů je už realizovaných. Například v Ústeckém kraji dokončili projekty v Peruci, kde díky poskytnuté dotaci 2,2 milionů korun vybudovali dva sociální byty ve veřejné budově v rámci její rekonstrukce. Další projekt s výší dotace 4,3 miliony korun byl dokončen Třebenicích. I tam vznikly dva nové sociální byty, a to v nevyužitém podkroví,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Z programu Výstavba pro obce bylo nejvíce podpor poskytnuto Středočeskému kraji – 16 dotací a 4 úvěry, v Ústeckém kraji 8 dotací a 1 úvěr. Ve Středočeském kraji bylo na dotace uvolněno téměř 150 milionů korun, na úvěry pak cca 55 milionů korun. V Ústeckém kraji bylo na dotace uvolněno téměř 65 milionů korun, na úvěry pak cca 15,2 milionů korun. Mezi další úspěšné kraje patří například kraj Jihočeský a Zlínský.

MMR dále zvažuje rozšíření programu směrem k dalším možným příjemcům, jako jsou developeři, neziskové organizace, charity a podobně. Podmínky by byly téměř shodné s tím rozdílem, že v sociální části by byl kladen větší důraz na spolupráci s obcí. Mimo jiné i proto, že o výběru sociálně potřebných domácností by vždy musel rozhodovat sociální pracovník obce. Měkčí možností by bylo pouze schválení výběru provedeného investorem a kontrola správnosti nájemních smluv. V případě dostupných bytů by mohl být limit minimálně místně obvyklého nájemného motivačním impulsem pro výstavbu nájemních bytů, která je dlouhodobě prioritou MMR.

O dotace a úvěry mohou žádat obce, které díky programu získají finance na výstavbu sociálních bytů například pro seniory či samoživitelky s nízkým příjmem, nebo na dostupné nájemní byty pro domácnosti veřejně prospěšných profesí. V případě sociálních bytů je poskytována dotace ve výši až 100 % způsobilých výdajů, na dostupné byty je poskytován dlouhodobý nízkoúročený trvale fixovaný úvěr ve výši až 100 % způsobilých výdajů. V loňském roce bylo nařízení vlády novelizováno, aby bylo možné zohlednit poznatky z předchozí šestiměsíční zahajovací etapy a kvůli zvýšení příjmového limitu byla rozšířena cílové skupina.

Zdroj informací

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj

Datum

4. října 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.3328 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál