Klára Dostálová: MMR navýší rozpočet na pomoc oblastem postiženým tornádem o 888 mil. Kč

Klára Dostálová: MMR navýší rozpočet na pomoc oblastem postiženým tornádem o 888 mil. Kč

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ve spolupráci s Ministerstvem financí (MF) připravilo návrh Strategie obnovy části Jihomoravského kraje postižené v červnu 2021 tornádem. MMR v něm požaduje navýšení svých rozpočtových prostředků o 888 mil. Kč na obnovu majetku obcí a kraje. Předběžný odhad nákladů na obnovu podle přehledu předloženého Jihomoravským krajem dosahuje výše cca 6,89 mld. Kč. Dokument dnes schválila vláda, která navíc zvýšila kofinancování státu pro kraj do výše 60% způsobilých výdajů.

„Díky strategii dojde k poskytnutí kompletní státní pomoci v působnosti ministerstev životního prostředí, zemědělství, průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj, kultury a práce a sociálních věcí. Za MMR jsem požádala o navýšení rozpočtových prostředků o 888 mil. Kč, a to kvůli pokrytí nákladů na obnovu majetku obcí a kraje. Vláda zvýšila kofinancování státu pro kraj do výše 60% způsobilých výdajů. Cílem je brzké obnovení všech funkcí, které obce i kraj na svém území plní.“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

V oblasti podpory bydlení poskytujeme pomoc prostřednictvím prostředků Státního fondu podpory investic (SFPI) formou dotace a úvěru na obnovu obydlí. Na financování této podpory je potřeba celkem 1,8 mld. Kč. S ohledem na již uvolněné zdroje ve výši 1,4 mld. Kč je třeba zajistit ještě finanční prostředky ve výši 400 mil. Kč. V případě vyčerpání již uvolněných zdrojů budou SFPI schváleny další finanční zdroje nutné na zabezpečení programu, což bude řešeno dodatečně s ohledem na možnosti státního rozpočtu, a to ve spolupráci MMR, MF a SFPI. Na podporu obnovy majetku obcí a kraje je na MMR k dispozici dotační titul podprogramu "Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021".

Pracovníci Státního fondu podpory investic (SFPI) přijali celkem 855 žádostí o podporu z programu Živel. „Lidem z postižených obcí zaměstnanci SFPI pravidelně pomáhají přímo na místě, aby se nikdo nemusel zdržovat papírováním a obíháním úřadů. K dnešnímu dni uzavřeli 411 smluv o dotaci za částku více než 568 milionů korun. Vyplatili jsme už také zálohy ve výši 35 milionů korun na 70 demolic,“ dodala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Zdroj informací

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj

Datum

13. září 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.1649 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál