Klára Dostálová: Peníze dáme lidem i za poničené rozestavěné stavby

Klára Dostálová: Peníze dáme lidem i za poničené rozestavěné stavby

Ministryně Klára Dostálová dnes (19. 7.) uspěla na vládě s návrhem řešení, díky kterému se bude podpora ze Státního fondu podpory investic vztahovat i na nezkolaudované stavby poničené tornádem na Jižní Moravě nebo downburstem na Lounsku. Nově na dotaci dosáhnou i lidé, kteří v uplynulých třech letech čelili úpadku, likvidaci nebo byl proti nim veden výkon rozhodnutí. Rozhodující bude aktuální situace žadatelů.

„Setkávali jsme se na místě s případy, kdy tornádo poničilo rozestavěné domy, ve kterých lidé plánovali zanedlouho bydlet. Chtěli jsme i těmto lidem pomoci, proto jsme upravili nařízení vlády. Nově tedy bude možné poskytnout podporu lidem na obnovu i rozestavěné stavby pro bydlení. Tyto peníze pak budou moci použít na opravu, případně na výstavbu nového domu,“ uvedla ministryně Klára Dostálová.

Úprava nařízení spočívá v rozšíření možnosti poskytnutí podpory rovněž na obnovu rozestavěných staveb pro bydlení poničených živelní pohromou. Cílem této změny je finančně podpořit obnovu obydlí, jehož výstavba byla zahájena v souladu se stavebními předpisy, a které nebylo ke dni živelní pohromy dokončeno, a tedy dosud nesloužilo k bydlení.

Žadatel o podporu na rozestavěnou stavbu pro bydlení bude muset doložit např. pravomocné stavební povolení nebo jinou alternativu opravňující k provedení stavby, projektovou dokumentaci, fotodokumentaci, stavební deník a další podklady, které jsou v nařízení vlády explicitně vyjmenovány.

Výše podpory bude shodná s výší podpory u dokončených staveb. Majitelé nedokončených staveb mohou tedy rovněž získat dotaci až 2 miliony korun a další až 3 miliony formou velmi výhodného úvěru až na 30 let s úrokovou sazbou 1 %. V případě, že byla nemovitost pojištěna, bude se stejně jako u zkolaudovaných nemovitostí na bydlení započítávat do celkové škody jen sedmdesát procent pojistného plnění.

Změna nařízení zmírňuje i požadavek na bezdlužnost

Druhá změna nařízení vlády se týká odstranění požadavku, kdy žadatel o podporu nesměl být po dobu 3 let před podáním žádosti o podporu v úpadku, likvidaci nebo byl proti nim veden výkon rozhodnutí. Rozhodující bude aktuální situace žadatelů. „Standardně se jedná o prokázání dostatečné kredibility u příjemců podpory, aby bylo sníženo riziko špatného nakládání se státními prostředky, ale v souvislosti s touto nešťastnou událostí jsme se rozhodli tuto podmínku upravit tak, abychom mohli finančně podpořit co nejvíce lidí,“ dodala Klára Dostálová.

Zdroj informací

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj

Datum

19. července 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

DoporučujemePřihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.0836 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál