Václav Girsa: Nikdo mě nepřesvědčí o tom, že stavební úřady můžou fungovat jako orgány státní památkové péče

Václav Girsa:  Nikdo mě nepřesvědčí o tom, že stavební úřady můžou fungovat jako orgány státní památkové péče

Na 40 tisíc nemovitostí chráněného památkového fondu v ohrožení. Otevře mu cestu přehlasování senátního veta nového stavebního zákona.

„Novým stavebním zákonem integrovaná památková péče do státní stavební správy v případě památkových ochranných pásem, negarantuje ochranu našeho kulturního dědictví. Zákon odstartuje živelnou výstavbu výškových budov tam, kde to dnes není legálně možné,“ uvedl profesor Václav Girsa, památkový architekt a prezident ČNK ICOMOS.

„Nikdo mě nepřesvědčí o tom, že stavební úřady můžou fungovat jako orgány státní památkové péče. Větší nesmysl jsem asi nikdy neslyšel, nejsem si jist, zda je myšlen zcela vážně,“ dodal.

ČNK ICOMOS má výhrady i k ničím neomezenému rozmisťování mobilních domů v okolí kulturních památek a dalším prvkům zákona. Naše kulturní dědictví může být v důsledku zařazeno na seznam památek UNESCO v ohrožení. Zákon tak posiluje nebezpečí, které hrozí historickému centru Prahy, Českému Krumlovu a dalším památkám. Požádal proto poslance Parlamentu ČR o odmítnutí nového stavebního zákona.

„Nejde jenom o UNESCO. Představa některých, že světovost získají naše historická města zvýšením hladiny zástavby v jejich ochranných pásmech, je absurdní. Ta bychom měli chránit hlavně kvůli sobě, stejně jako jsou chráněny Řím, Florencie a další významná města,“ dodává Girsa.

Současné znění nového stavebního zákona se vyhnulo řádnému legislativnímu procesu. Po zásadních změnách na půdě Poslanecké sněmovny neprošel zákon transparentním připomínkovým řízením. Neprojednala jej ani Legislativní rada vlády. Množství pozměňovacích návrhů bylo přijato bez dohledu na jejich reálný dopad. Byly ignorovány naše mezinárodní závazky i požadavky Centra světového dědictví UNESCO. Existují také závažné pochybnosti o souladu celého procesu s ústavním pořádkem.

„Žádáme Vás proto, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR odmítla nekoncepční normu, která vznikla ve střetu zájmu, a negarantuje v potřebné míře ochranu veřejného zájmu,“ uzavírá Girsa s tím, že organizace bude i v případě schválení zákona, požadovat začlenění skutečné ochrany kulturního dědictví v další verzi zákona nebo jeho novele.

Organizace ICOMOS sleduje dodržování mezinárodních standardů péče o kulturní dědictví, podporuje výzkumnou činnost v oboru, zabývá se ochranou památek a spolu s Ministerstvem kultury a Národním památkovým ústavem se podílí na přípravě materiálů pro zápis cenných památek a území na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Zdroj informací

Václav Girsa, památkový architekt a prezident ČNK ICOMOS

Datum

12. července 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.2363 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál