Evžen Korec: Nové byty, silnice, infrastruktura. Jejich výstavbu urychlí jen nový stavební zákon

Evžen Korec: Nové byty, silnice, infrastruktura. Jejich výstavbu urychlí jen nový stavební zákon

České stavebnictví se dlouhodobě potýká s komplikovaným povolovacím procesem a extrémně složitou legislativou. Kvůli tomu se příprava důležitých staveb táhne i více než desetiletí, těžko tak lze rychle reagovat na aktuální požadavky. Typickým příkladem je situace na bytovém trhu, kdy kvůli obrovskému převisu poptávky nad nabídkou razantně rostou ceny nových bytů a vlastní bydlení se stává nedostupným i pro střední třídu. V normální situaci by stačilo pustit na trh dostatečné množství rezidenčních projektů. V současné situaci, kdy povolení středního bytového projektu trvá pět a více let, je to ale nemožné. Podobné je to i s ostatními potřebnými stavbami.

Tento tristní stav mohl vyřešit nový stavební zákon, který na konci května schválili poslanci. Bohužel ale senátoři dali přednost politikaření a tuto tolik potřebnou legislativní normu zamítli. Nyní tak je na poslancích, aby odmítavé stanovisko svých kolegů z horní komory parlamentu přehlasovali. Pro pořádek zopakuji hlavní přínosy nového stavebního zákona.

Zcela zásadní je, že konečně řeší dlouhodobě přehlížený problém takzvané systémové podjatosti stavebních úřadů. Ty nyní fungují v rámci přenesené působnosti státní správy přímo pod jednotlivými radnicemi. Úředníci stavebních úřadů by měli být ze zákona na samosprávě nezávislí, prakticky jí ale podléhají. Tajemník úřadu, kterého jmenuje starosta, totiž rozhoduje o odměnách všech zaměstnanců úřadu včetně těch ze stavebního. Prostřednictvím odměn na ně může vedení radnice vytvářet nepřípustný nátlak vedoucí k tomu, že stavební úřad rozhodnutí o nechtěné stavbě neustále oddaluje.

Obrovské zpoždění představuje zajišťování stanovisek takzvaných dotčených orgánů státní správy. To celý povolovací proces výrazně zbrzďuje, protože ty velmi často nedodržují správní lhůtu a ani přes opakované urgence potřebné stanovisko nevydávají. Jde přitom o mnoho desítek razítek, které musí investor získat před tím, než vůbec může požádat o vydání územního rozhodnutí. Nový stavební zákon nutnost oslovit tyto úřady a instituce převádí na stavební úřad a zavádí nový princip. Ten říká, že pokud se úřad ke stavebnímu záměru nevyjádří v dané lhůtě, bere se to automaticky za souhlas. To může povolování zrychlit o mnoho měsíců.Podstatné urychlení přinese také takzvaný apelační princip, podle

nějž nadřízený stavební úřad nevrací celou věc podřízenému k novému projednání, ale musí sám ve věci rozhodnout. Stavební řízení urychlí i skutečnost, že nadřízený stavební úřad sám rozhodne v případě, kdy podřízený stavební úřad nedodrží stanovené lhůty. Tímto opatřením se ušetří i dlouhé roky, protože skončí nekonečné přehazování téže věci mezi jednotlivými stavebními úřady.

Troufnu si tvrdit, že nový stavební zákon je nejdůležitější legislativou letošního roku, ne-li tohoto volebního období. Týká se totiž úplně každého, ne jen těch, co se chystají zrovna stavět. Po špatných silnicích jezdí skoro každý, chybějící infrastrukturu pociťuje většina. Stejně tak mnoho obcí stále čeká na léta slibované obchvaty. Proto tak nutně potřebujeme nový stavební zákon. Aby se zablokované stavebnictví konečně rozběhlo a začalo pružněji reagovat na aktuální potřeby společnosti. Získáme díky němu nejen dokončenou infrastrukturu, ale i cenově dostupnější bydlení.

Zdroj informací

RNDr. Evžen Korec, CSc. Generální ředitel a předseda představenstva EKOSPOL a. s.

Datum

7. července 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 2.3758 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál