Klára Dostálová: Dnes spouštíme příjem žádostí o dotaci na bydlení pro lidi z postižených oblastí

Klára Dostálová: Dnes spouštíme příjem žádostí o dotaci na bydlení pro lidi z postižených oblastí

Státní fond podpory investic (SFPI) zveřejnil pravidla výzvy a formulář pro příjem žádostí o dotaci na rekonstrukci nebo pořízení nového obydlí zničeného tornádem. Získat lze dotaci až 2 mil. Kč a výhodný úvěr až 3 mil. Kč. V postižených obcích zároveň začínají fungovat mobilní týmy úředníků SFPI.

„S žádostmi lidem pomohou mobilní týmy úředníků už dnes odpoledne. Nejprve v obci Hrušky a další dny v ostatních vesnicích. Žádosti občanů budou zpracovány bezodkladně tak, aby smlouvy o poskytnutí dotace mohly být uzavřeny co nejdříve. Zálohy ve výši 500 tis. korun na demolici nebo projektovou přípravu však lidé na své účty dostanou ještě před uzavřením dotační smlouvy, a to nejpozději do 7 dní,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Čerpání dotace bude probíhat podle typů podpory (např. v případě oprav to bude postupně a na základě doložených faktur apod.). Příjemce musí doložit odhad škody. Může použít doklad od pojišťovny nebo od autorizovaných osob ve stavebnictví. Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet od dnešního dne a končí nejpozději 24. 6. 2023. Výzva je průběžná.

Celý text výzvy včetně formuláře je zveřejněn zde.

Aktualizovaná místa a časy přítomnosti mobilních týmů SFPI v postižených obcích:

Mobilní týmy Morava

2. července 2021 Hrušky 13.00 – 18.00 hod.

3. července 2021 Pánov 8.30 - 12.30 hod.

3. července 2021 Lužice 13.00 - 18.00 hod.

3. července 2021 Hodonín 8.30 - 12.30, 13.00 - 18.00 hod.

4. července 2021 Mikulčice 8.30 - 12.30, 13.00 - 18.00 hod.

5. července 2021 Moravská Nová Ves 8.30 - 12.30, 13.00 - 18.00 hod.

6. července 2021 Hrušky 8.30 - 12.30 hod.

6. července 2021 Lužice 13.00 - 18.00 hod.

Mobilní tým Stebno

3. července 2021 Stebno 9.00 - 14.00 hod.

Informace k dotaci pro občany z programu Živel ze Státního fondu podpory investic (SFPI) i programu pro starosty Obnova obecního a krajského majetku po živelní pohromě zde.

Pomoc lidem

Dotační program Živel Státního fondu podpory investic: Lidé z něj mohou získat dotaci až 2 miliony korun a další až 3 miliony formou výhodného úvěru úročeného 1 % až na max. 30 let. Lidé mohou tyto peníze využít na opravy, demolice, výstavbu či pořízení jiné nemovitosti v případě, že poškozený dům musí být odstraněn. V případě nové výstavby obdrží poškozený okamžitě zálohovou dotaci ve výši 500 tis. Kč, ze které lze hradit demolici a projektovou přípravu. Další čerpání proběhne na základě předložených dokladů, které se standardně budou proplácet do 10 dnů. Žádosti začne přijímat Státní fond podpory investic 2. července 2021.

Pomoc obcím

Dotační program Obnova obecního a krajského majetku je určen na opravu majetku obcí a krajů poškozeného živelní pohromou. Žádosti o dotaci a investiční záměr bude schvalovat Ministerstvo pro místní rozvoj. Obce a kraje mohou předkládat i neproplacené faktury, nemusí tedy nic financovat předem. Dotace lze využít na opravy místních komunikací, chodníků, mostů, lávek, kulturních domů, škol, školek, sportovišť a veškeré další obecní či krajské infrastruktury. Obce budou moci získat dotace až do výše 90 % skutečně vynaložených nákladů, kraje až 50 %. Pokud výše vlastních nákladů všech akcí obce přesáhne 25 % obecního rozpočtu za rok 2021, může obec požádat ministryni pro místní rozvoj o výjimku na úhradu vynaložených uznatelných nákladů ve výši 100 %. V případě, že oprava není možná, lze dotaci využít i na pořízení nového majetku. Ministerstvo má pro žadatele připraveno 420 mil. Kč a výzvu vyhlásí hned, jak budou obce znát přesné škody.

Zdroj informací

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj

Datum

2. července 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.8953 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál