Reakce ministryně Kláry Dostálové na vyjádření primátora Hl. m. Prahy

Reakce ministryně Kláry Dostálové na vyjádření primátora Hl. m. Prahy

Naprosto odmítám slova pana primátora, že jsem porušila slib daný městům. Bohužel je ve vyjádřeních pana primátora znát, že se v problematice ani v dlouhodobých dohodách příliš neorientuje.

Pozměňovací návrh na převod pořizování územních plánů do samostatné působnosti obcí nepsalo Ministerstvo pro místní rozvoj, ale připravila ho velká města včele s Prahou a náměstek pražského primátora Hlaváček se k tomuto návrhu dlouhodobě hlásí, proto se prosím pane primátore ptejte u svých lidí, proč ve svém návrhu záchrannou síť pro malá města a obce nevyřešili.

MMR naopak sehrálo pouze roli konzultační, kdy od počátku upozorňuje na problémy financování malých měst a obcí. Měli jsme k tomu sérii mnoha jednání se zástupci Prahy, jejími právníky, za přítomnosti členů NSS, LRV a dalších dotčených ministerstev, kde všichni jedním hlasem upozorňovali zástupce měst jasně na tento fakt – pokud chtějí města samostatnou působnost, tak ale MUSÍ platit plošně pro všechny a MUSÍ si ji všichni financovat sami. To je podstata samostatné působnosti. Nerozumím tomu překvapení.

Od začátku všechny podporovatele tohoto pozměňovacího návrhu upozorňuji, že jediné, co může MMR pro malé obce udělat, je vypsat dotační titul, který máme již několik let. Takový titul ovšem není nárokový a není to dlouhodobé ani systémové řešení.

Znovu ale opakuji, pozměňovací návrh nepřipravovalo MMR, a proto za něj nemůže nést žádnou odpovědnost. To si měla Praha vyjednat s obcemi. Koneckonců i proto Svaz měst a obcí existuje. Je zřejmé, že zájmy velkých měst a malých obcí jdou v tomto případě zcela proti sobě, ale tohle je problém, u kterého musí najít rovnováhu a řešení právě SMOČR, nikoliv MMR.

Vzhledem k usnesení SMOČR o tom, že nesouhlasí s převodem územního plánování do samostatné působnosti, dokud se nevyřeší financování, a tedy ani nemůže podpořit návrh poslance Kolovratníka, respektive návrh Prahy, mi nezbylo než změnit svoje stanovisko z Hospodářského výboru na nesouhlasné.

Zde přidávám usnesení SMOČR, včetně hlasování hl. m. Prahy:

III. nesouhlasí

s přesunem agendy pořizování územního plánování do samostatné působnosti krajů a obcí, pokud nebude garantováno zajištění financování této agendy pro malé obce a města, která budou pořizovat územně plánovací dokumentaci prostřednictvím jiného pořizovatele. Pozměňovací návrh předložený pány poslanci Ing. Martinem Kolovratníkem, Ing. Adamem Kalousem a Petrem Dolínkem pod č. 8008 takovou záruku neposkytuje, proto s ním nelze vyslovit souhlas.

Hlasování – 10 členů souhlasilo s návrhem usnesení, 1 člen se zdržel a 2 členové hlasovali proti – návrh daného bodu usnesení byl přijat.

MUDr. Zdeněk Hřib (Čestný předseda) Praha Hlavní město primátor 493/21 ANO, ANO, ANO, ANO

Zdroj informací

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj ČR

Datum

7. května 2021

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.9691 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál