Petr Holub: Biden správně odhadl investice do energeticky úsporných budov jako způsob snižování emisí, který jde ruku v ruce s ekonomickým růstem

Petr Holub: Biden správně odhadl investice do energeticky úsporných budov jako způsob snižování emisí, který jde ruku v ruce s ekonomickým růstem

Joe Biden provázal klimatické cíle USA s obnovou hospodářství po koronaviru. Součástí jeho plánu na vytváření pracovních míst je více než 200 miliard dolarů investovaných do výstavby a renovací budov s důrazem na energetické úspory a odolnost lidských obydlí vůči klimatickým změnám, jako jsou extrémní teploty a sucho. Americká administrativa tak správně odhadla investice do energeticky úsporných budov jako způsob snižování emisí, který jde ruku v ruce s ekonomickým růstem. Energetická účinnost může uspořit více než 40 % z celkového objemu emisí, kterých se svět bude muset zbavit během následujících dvaceti let, ukazují výpočty Mezinárodní energetické agentury (IEA), která energetickou efektivitu dlouhodobě označuje jako „první palivo“.

Energie, kterou není potřeba vyrobit, je totiž ta nejvíc ekologická. Základem celosvětového snižování emisí jsou podle IEA právě kvalitní energeticky efektivní renovace budov, které vedle ekologických přínosů zvyšují energetickou soběstačnost a významně zhodnocují vynaložené veřejné prostředky. Například z hlediska vytváření pracovních míst jsou nejvýhodnější ze všech možných opatření v oblasti energetiky, uvádí IEA.

Česko společně s ostatními evropskými zeměmi aktuálně hledá cesty, jak do roku 2030 snížit emise nejméně o 55 % proti roku 1990. Evropa se pravděpodobně dohodne na rozdělení cíle podle možností jednotlivých států. I kdyby si ale Česko předsevzalo naplnit celých 55 %, budou hrát úspory energie v budovách klíčovou roli. Už dnes jsou české emise o 35 % nižší než na počátku 90. let. Zbývajících dvacet procentních bodů jsou budovy schopny naplnit minimálně ze tří čtvrtin. Do roku 2050 pak mohou ušetřit asi pětkrát víc emisí než výstavba nového dukovanského bloku

Šance pro budovy

Šance pro budovy byla založena v roce 2010 jako aliance významných oborových asociací podporujících energeticky úsporné stavebnictví. Aktuálně sdružuje Centrum pasivního domu, Českou radu pro šetrné budovy, Asociaci výrobců minerální izolace, Sdružení EPS a Asociaci poskytovatelů energetických služeb. Reprezentuje tak přes 300 firem z oblasti stavebnictví ─ projektanty a architekty, developery, stavební společnosti, výrobce a dodavatele materiálů a technologií, konzultační a certifikační společnosti a finanční instituce. Cílem Šance pro budovy je vytvoření příznivého legislativního a ekonomického rámce, díky němuž by budovy na území Česka byly energeticky úsporné, adaptované na změnu klimatu a šetrné k životnímu prostředí.

Zdroj informací

Petr Holub, ředitel Šance pro budovy

Datum

22. dubna 2021

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 3.042 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál