Jaroslav Hanák: Jestli někdo shodí rekodifikaci stavebního práva, je proti restartu naší země

Jaroslav Hanák: Jestli někdo shodí rekodifikaci stavebního práva, je proti restartu naší země

Přerušení projednávání stavebního zákona a přesunutí do dalšího volebního období je naprosto nezodpovědné a nemožné. Čeká nás náročné období obnovy po pandemii a jednodušší „stavební právo“ je jeden ze základních kamenů, na kterém můžeme začít stavět při obnově našeho hospodářství a ekonomiky.

Příprava současného návrhu zabrala více než tři roky. Všechny strany v Poslanecké sněmovně uznávají, že se současný stav musí změnit co nejrychleji. Návrh nového stavebního práva nyní získal podporu v Hospodářském výboru Poslanecké sněmovny a po nekonečných vyjednáváních se přiblížil k původnímu záměru, který je možno charakterizovat stručně jako „jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko“. Dále je potřeba, aby poslanci přijali další ambiciózní úpravy, které maximálně integrují a zjednoduší povolovací řízení. Pokud Svaz měst a obcí vybízí k zastavení prací a obnovení až po volbách, znamená to, že by začaly všechny přípravné práce po volbách nanovo. Znamená to zmaření mnohaleté práce všech zúčastněných, kteří rekodifikací logicky podporují. Toto může trvat až do doby, kdy se budou blížit další volby a ČR bude řešit další akutní a aktuální věci. Tento cyklus se pak může neustále opakovat. Změnu bychom tak mohli odkládat do nekonečna.

Díky Národnímu plánu obnovy máme možnost nastartovat opět růst naší země a poskočit v žebříčku konkurenceschopnosti. Bez nového pružného stavebního práva se ale nikam neposuneme a v závodech o konkurenceschopnost se zasekneme už ve startovacím boxu. Jestli někdo nechce, aby se nový zákon schválil, je proti restartu naší země a hlídá si pouze a jenom své zájmy.

Problémy smíšeného modelu veřejné správy v oblasti stavebnictví potvrzují soudy, jež poukazují na mnohdy neobjektivní rozhodování samospráv a jejich podjatost. Pokud samosprávy nyní poukazují na to, že se jim odebírají práva, pouze tím dokazují naprosté nepochopení. Samospráva vždy vykonávala stavební právo pouze v přenesené působnosti, tedy za stát, který jí činnost svěřil. Návrhem na nezávislou soustavu tak obce nepřichází o něco, co bylo jejich. Pokud to tak někdo bere, pak pravděpodobně nepochopil systém a jen potvrzuje, že samosprávy v praxi zasahovaly do státní správy a nedělaly tuto činnost nestranně a objektivně a v zájmu všech občanů naší země.

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem v České republice. Zastřešuje 33 svazů a asociací a 155 individuálních členských firem. Celkově hájí zájmy 11 tisíc firem, které zaměstnávají 1,3 milionu pracovníků. Je nestátní organizací, nezávislou na vládě, politických stranách a odborech, ovlivňující hospodářskou a sociální politiku vlády a působící na vytváření optimálních podmínek pro podnikání. Jako oficiální připomínkové místo komentuje průměrně 140 zákonů či vládních předpisů ročně. Hájí zájmy zaměstnavatelů v evropských a světových organizacích, zejména jako člen Konfederace evropského podnikání BusinessEurope.

Zdroj informací

Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

Datum

20. února 2021

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Sociální sítě NejBusiness.cz

DoporučujemePřihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.1781 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál