Jan Wiesner: KZPS ČR vyzývá vládu ČR k respektování závěrů Uhelné komise

Jan Wiesner: KZPS ČR vyzývá vládu ČR k respektování závěrů Uhelné komise

Na pondělním zasedání vlády ČR, dle dostupných informací, se budou projednávat „Průběžné výstupy a doporučení Uhelné komise (UK)“ a možné zkrácení doby útlumu využití uhlí pro účely výroby elektřiny a tepla v ČR o dalších 5 let oproti závěrům komise.

Návrh na zkrácení doby útlumu těžby uhlí oproti komisí schválenému návrhu považujeme za krajně nebezpečný, který znevažuje dlouhou a náročnou práci Uhelné komise, ve které jsou vysoce reprezentativně zastoupeny odborníci z oblasti energetiky, ministerstev, samosprávy, zaměstnavatelských a odborových organizací, poslanců i nevládních organizací.

KZPS ČR jednoznačně podporuje Usnesení Uhelné komise. Nutno podotknout, že Uhelný průmysl prostřednictvím Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu, který je zastoupený v Konfederaci, při jednáních argumentoval a prosazoval termín ukončení využívání uhlí rok 2043, tedy scénář Referenční, jako optimální z hlediska spolehlivosti dodávek, energetické bezpečnosti, zabránění energetické chudoby, hospodárného dotěžení ložisek nerostného bohatství ve vlastnictví ČR a bezpečného dokončení náhrady uhelných zdrojů novými bezemisními zdroji. Ještě větší výzvou, než náhrada výroben elektřiny bude transformace teplárenství.

Na základě jednání a argumentace vlády se KZPS ČR nakonec připojila k většinovému stanovisku a podpořila hlasováním rok 2038. Za tímto termínem stojíme. Je to mezní termín pro dokončení nového jaderného zdroje 1200 MW Dukovany, pro transformaci teplárenství od uhlí k plynu a biomase, bude nutné zvýšit instalovaný výkon plynových zdrojů 3x, solárních elektráren 3x a větrných elektráren dokonce 5x. 

Pokusy politizovat odborný, technický a ekonomický úkol tím, že se bezohledně prosazuje drahý a fakticky nerealizovatelný termín 2033, jsou falešnou hrou s budoucností České republiky, s její sociální stabilitou a s konkurenceschopností českého průmyslu a hospodářstvím obecně.

Pro jednoduché pochopení pro každého, kdo alespoň minimálně rozumí aritmetice a ekonomii přidáváme přehled z podkladů Uhelné komise, který ukazuje, že varianta 2038 je nejlevnější z pohledu celospolečenských nákladů - 326 miliard Kč, výkon jaderných zdrojů naroste z 3,9 GW o 1,2 GW na 5,1 GW, což podporujeme, stejně jako podporujeme neomezování účastníků tendru pro dosažení optimální ceny a nejkratšího termínu dokončení, instalovaný výkon VE musí narůst 5 krát, FVE 3x a plynové elektrárny musí narůst 3x, aby mohly být uhelné zdroje v roce 2038 vypnuty.

KZPS žádá Vládu ČR aby podpořila závěrečně usnesení Uhelné komise ze dne 4. prosince 2021. Považujeme termín 2033 ve variantě Ambiciózní za nerealistický a jeho verzi Progresivní za utopickou. Během 18 let bude velká výzva dokončit nové zdroje i v náročné, ale reálné verzi 2038.

Termín 2033 s extrémními požadavky (nárůst VE 7x, nárůst FVE 4x) je za 13 let neproveditelný a dotace obnovitelných zdrojů v tak velkém rozsahu jsou pro rozpočet ČR příliš vysoké. Celkové investiční náklady roku 2033 jsou 485-966 miliard Kč čili téměř trojnásobné proti termínu 2038. Dotace OZE dnes jsou ročně 50 miliard korun. Jaká hodnota dotací by to asi byla pří nárůstu FVE 7x.

V případě nerespektování závěrů Uhelné komise musí vláda ČR nechat znovu posoudit novou variantu se všemi jejími důsledky na ekonomiku, investice, sociální dopady i konkurenceschopnost včetně nového harmonogramu postupu.

Opětovně proto vyzýváme českou vládu, aby zabránila politizaci útlumu těžby uhlí a respektovala závěry Uhelné komise.

Zdroj informací

Jan Wiesner, prezident KZPS

Datum

31. ledna 2021

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 2.0385 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál