ČPS: Bilance roku 2020 a výhled na rok 2021

ČPS: Bilance roku 2020 a výhled na rok 2021

Jaký byl pro plynárníky rok 2020?

I přes naše obavy pramenící z pandemické situace a slabší zimy hodnotíme rok 2020 jako uspokojivý, bez dramatických dopadů do hospodaření plynárenských společností. Propad spotřeby u velkých odběratelů byl totiž částečně kompenzován odběrem domácností. Jednoduše se projevil „efekt home office“, kdy si lidé při práci z domova zatopili. V rámci profesního fungování se plynárenským firmám podařilo zavést flexibilní organizační opatření a díky nim zvládnout většinu plánovaných projektů i přes přijatá omezení. Jako klíčovou událost tohoto roku bych označil navázání spolupráce s Teplárenským sdružením ČR za účelem podpory přechodu tepláren na zemní plyn. Za zmínku stojí i rozvoj plynové mobility v ČR, kterému věnujeme velkou pozornost. Vedle rostoucího počtu vozidel na CNG nám dělá radost i zájem o LNG. Jeho potvrzením je mj. memorandum o spolupráci, které za plynárenství podepsal Český plynárenský svaz se ŠKODA AUTO.   

Co nás čeká v roce 2021?

Po vypjatém pandemickém roce 2020 očekáváme postupný návrat k normálu. Ať už proto, že nemoc časem a s očkováním odezní, či proto, že se naše obchodní, pracovní i osobní modely epidemickému standardu přizpůsobí. Rok 2021 bude rokem změn velké energetické legislativy. Má být představen návrh nového energetického zákona, schválen zákon o podpoře obnovitelných zdrojů energie a řada dalších. Zásadní strategické normy budou předkládány na půdě EU. Plynárenství musí potvrdit klíčový význam plynu v budoucím energetickém mixu jak z pohledu stabilního a stabilizujícího zdroje energie, tak z pohledu razantního snižování emisí.

Velmi praktickým tématem příštího roku v České republice bude zahájení konkrétních realizací přechodu prvních uhelných tepláren na plyn tak, aby zvládly nové ostré emisní limity, které začnou platit již 1. ledna 2023.

Český plynárenský svaz

Český plynárenský svaz (ČPS) je nezávislé sdružení firem a odborníků působících v plynárenství a souvisejících oborech. ČPS navázal v roce 1992 na bohatou činnost svých předchůdců, kteří v tehdejším Československu založili již v roce 1919 Československý plynárenský a vodárenský svaz a byli spoluzakladateli Mezinárodní plynárenské unie (IGU) v roce 1931. ČPS v současné době sdružuje více než 200 odborných sdružení a firem působících v plynárenství, přes 260 individuálních členů, ve velké většině špičkových plynárenských odborníků, a přes 60 čestných členů.

Zdroj informací

Martin Slabý, předseda Rady ČPS

Datum

15. prosince 2020

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.8625 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál