Tomáš Lébl: Vánoční sezóna rozhodne o osudu řady podniků

Tomáš Lébl: Vánoční sezóna rozhodne o osudu řady podniků

S blížícím se koncem roku se začínají objevovat data, která poodhalují, do jaké míry zasáhla druhá vlna koronavirové pandemie českou ekonomiku. Jedním z užitečných nástrojů umožňující pohled do zpětného zrcátka ještě před příchodem výrazně zpožděných tvrdých dat je pravidelný konjunkturální průzkum z dílny Českého statistického úřadu. Není asi pro nikoho překvapením, že jeho poslední vydání ukázalo, že během listopadu došlo v důsledku probíhajících restriktivních opatření k dalšímu zhoršení sentimentu napříč českou ekonomikou.

V rámci domácího průmyslu se celková důvěra snížila, přestože hodnocení současné situace, ve které se průmyslové podniky nachází, se víceméně nezměnilo. Hlavní podíl na snížení důvěry tak mělo zejména zhoršení očekávání do budoucna. Na rozdíl od nedávno zveřejněných indexů nákupních manažerů (PMI) z velkých evropských států na západ od nás tak nebyla budoucí očekávání tažena optimismem spojeným s vývojem vakcín proti chorobě, která byla hlavní příčinou předchozích prudkých propadů výroby.

V tomto případě však není na místě hledat důvod nesouladu v nějakém chronickém negativismu českých průmyslníků. Příčinou může být spíše delší horizont, na který byli v rámci průzkumu dotazování západoevropští manažeři a v rámci něhož se dá spíše očekávat reálný dopad nové vakcíny na ekonomiku. Svou roli pak zřejmě sehrála i odlišná období, v nichž k samotnému dotazování docházelo. To v České republice probíhalo na rozdíl od PMI z velké části ještě před oznámením průlomu na poli boje proti onemocnění covid-19. Český průmysl se nicméně může dále opírat o výkon tohoto odvětví v Německu, kterému se na rozdíl od většiny ostatních evropských států i nadále daří, a to zejména díky solidní poptávce přicházející z koronavirem méně zasažené Asie.

To však bohužel nelze říct o sektoru služeb, který se po letním nadechnutí propadl kvůli podobě restriktivních opatření napříč Evropou do hlubokého útlumu. Jak rychle se z této deprese služby vzpamatují se pak bude pochopitelně odvíjet nejen od rychlosti a podoby uvolňování současných restrikcí, což v celé věci představuje zásadní aspekt, ale i od kondice, v jaké se budou nacházet peněženky spotřebitelů a ochota jejich obsah utrácet. Právě pozitivně tak nepůsobí ani další pokles důvěry spotřebitelů, jejichž obavy ze ztráty zaměstnání teď dosahují obdobných hodnot jako během finanční krize v roce 2009. Zcela zásadní roli tak bude hrát průběh vánoční sezóny, která může na řadu podniků zapůsobit jako živá voda, v horším případě však pro ně může být také tím pomyslným posledním hřebíčkem do rakve.

O Skupině AXA

Skupina AXA je světovým lídrem v oblasti pojištění a správy majetku. Více než 171 000 zaměstnanců pečuje o 105 milionů klientů v 63 zemích celého světa. V Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IFRS) byly výnosy skupiny za rok 2018 oceněny na částku 102,9 miliard EUR, podkladové výnosy na 6,2 miliard EUR. K 31. prosinci 2018 spravovala skupina AXA aktiva ve výši 1 424 miliardy EUR.

Akcie AXA jsou registrovány na hlavním trhu burzy Euronext Paris pod symbolem CS (ISN FR 0000120628 - Bloomberg: CS FP – Reuters: AXAF.PA). Ve formě ADS (American Depositary Share) jsou akcie AXA kótovány na platformě OTCQX pod symbolem AXAHY.

Skupina AXA je zahrnuta do nejvýznamnějších mezinárodních indexů SRI, jako jsou Dow Jones Sustainability Index (DJSI) a FTSE4GOOD. Je zakládajícím členem Finanční iniciativy OSN (UNEP FI), Principů udržitelného pojištění OSN (PSI) a signatářem Zásad odpovědných investic OSN.

Skupina AXA v České republice a na Slovensku poskytuje produkty a služby v oblasti životního a neživotního pojištění, důchodového zabezpečení a investičních podílových fondů. Má 1,5 milionů klientů, 523 zaměstnanců a spravuje aktiva ve výši 5,3 miliardy eur.

Zdroj informací

Tomáš Lébl, analytik skupiny AXA ČR a SR

Datum

27. listopadu 2020

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.6232 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál