Akciový a makroekonomický komentář Fincentrum & Swiss Life Select

Akciový a makroekonomický komentář Fincentrum & Swiss Life Select

„Mezi drobnými investory jsou znatelné snahy přizpůsobit svá portfolia současné situaci. Nejčastější případy se týkají snah participovat na akciovém růstu, zvláště pak na akcích z regionu USA. Optimální portfoliové rozložení portfolia by však mělo zahrnovat i další regiony nabízející stále nízké ceny akcií s potenciálem budoucího růstu, jako jsou oblasti Evropy nebo Asie,“ uvádí v tržním komentáři Richard Bechník, investiční analytik Fincentrum & Swiss Life Select.

Zpracovatelský průmysl podle květnového indexu PMI hodnotí podnikatelské prostředí v České republice nadále negativně, i když propad nebyl tak výrazný jako v případě dubna. Index PMI - index nákupních manažerů - je měří náladu ve výrobním sektoru a tedy i v celé ekonomice. Průmyslová produkce si s nejvyšší pravděpodobností v druhém čtvrtletí projde znatelným útlumem. Další průzkumy hovoří o nelepšící se náladě především v sektorech obchodu, stavebnictví a služeb. Známky pozitivního vývoje ale můžeme vidět u spotřebitelů, jejichž obavy poklesly. „To může být dobrým indikátorem pro nastartování domácí spotřeby, která by tak částečně v HDP kompenzovala zasažený zahraniční obchod a snížené investiční výdaje firem. Růst domácí spotřeby bude stěžejní pro sektory obchodu a služeb. To však bude záležet i na trhu práce,“ řekl Richard Bechník, investiční analytik Fincentrum & Swiss Life Select.

Podle predikcí České národní banky by se inflace měla držet poblíž dvouprocentního cíle měnové politiky až do konce roku 2021. Bude ale záležet mimo jiné na vývoji měnového kurzu, cenách komodit a domácí i zahraniční poptávce. U mnoha zemí se očekává návrat ekonomik na předkrizovou úroveň nejdříve v roce 2022, což má také zásadní dopad na inflaci. Co se týká domácích proinflačních tlaků, tak v uplynulém roce se na růstu cenového hladiny výrazně podílely nemovitosti a potraviny, a to díky nízké nezaměstnanosti a rostoucím mzdám. „Je otázkou, jak rychle se do této situace vrátíme zpět. Vyšší růst inflace v dlouhodobějším horizontu je možný, ale v tuto chvíli je těžce predikovatelný,“ uvedl Richard Bechník, investiční analytik Fincentrum & Swiss Life Select.

Finanční trhy velice mile překvapil výsledek květnové nezaměstnanosti z USA, která dokonce klesla z dubnových 14,7 % na 13,3 %. Přesto se jedná o výrazný výkyv v porovnání s 50letou průměrnou nezaměstnaností pohybující se kolem 6 %. V případě České republiky pak nezaměstnanost vzrostla z 3,4 % na 3,6 %. „Tím si nadále udržujeme jednu z nejlepších úrovní v Evropě. Je potřeba si ale uvědomit, že tyto měsíce se nezaměstnanost většinou drží sezónně na nižších úrovních, v květnu roku 2019 dosahovala například 2,6 %. Nadále můžeme být svědky jejího navyšování například v důsledku dobíhajících výpovědních lhůt,“ vysvětluje Richard Bechník, investiční analytik Fincentrum & Swiss Life Select.

Pokles sazeb

Ze zahraničí dorazila i další zajímavá makroekonomická data. Čína vykázala za květen v obchodní bilanci rekordní přebytek 62,9 miliardy USD. Na první pohled optimistický údaj však skrývá nelichotivý vývoj. Číně totiž výrazně v květnu poklesly vývoz i dovoz. V případě exportu se jedná o znatelné snížení globální poptávky po jejím zboží. Pokles importu byl dokonce největší za poslední čtyři roky. To může dost napovídat o propadu domácí spotřeby.

Koncem měsíce vystoupila guvernérka ECB Christine Lagardeová, která výhled snížení evropské ekonomiky o pouhých 5 % označila za příliš optimistický. Jako reálnější scénář představila odhad poklesu o 8–12 %. Vzápětí ECB navýšila nouzový program nákupu cenných papírů z 850 miliard EUR na 1,35 bilionu EUR.

V rámci středoevropského regionu hned zkraje května výrazně snížila základní úrokovou sazbu Česká národní banka o 0,75 % na 0,25 %. Polská centrální banka pak překvapila trhy, když koncem měsíce snížila sazbu o 0,4 % na 0,1 %. Maďarská centrální banka v průběhu měsíce svojí úrokovou politiku nezměnila, kdy základní sazba je na 0,9 %, ale depozitní sazba se ocitá v záporném pásmu -0,05 %. Ekonomiku dále podporuje širokou škálou nekonvenčních nástrojů jako zrušení povinnosti bankám držet minimální rezervy nebo umožnění úvěrové facility otevřeným podílovým fondům.

České státní dluhopisy ve všech splatnostech meziměsíčně ve výnosech klesaly. Bylo to dáno snižováním základní úrokové sazby Českou národní bankou o 0,75 % (to se projevilo částečně, protože v cenách dluhopisů již bylo snižování sazeb zaneseno očekáváním trhu). Vzhledem k jejich rizikovějšímu profilu jako dluhopisů rozvíjející se země jim pomohl i optimismus na finančních trzích. Významnou roli sehrála i poptávka od českých bank.

Široký globální akciový index MSCI All Country World za květen vzrostl o 5,11 %. Výrazně tomu napomohly akcie rozvinutých trhů. Tahounem byly hlavně americké akcie (technologický sektor), což potvrzuje i cenový vývoj 500 největších burzovně obchodovaných akcií v USA zastoupených indexem S&P 500 s růstem téměř 5 %. Ke konci měsíce a začátkem června najel na strmý růst i akciový index rozvíjejících se trhů MSCI Emerging Markets. Koncem května stále ale ztrácel skoro 15 % na úrovně z počátku roku.

Optimální rozložení portfolia

Mezi drobnými investory jsou znatelné snahy přizpůsobit svá portfolia současné situaci. Nejčastější případy se týkají snah participovat na akciovém růstu, zvláště pak na akcích z regionu USA. V případě indexu S&P 500 se v rámci uplynulých šesti měsíců jedná o velkou výkonnost oproti mnoha jiným akciovým indexům. Na druhou stranu aktuální ceny akcií zahrnutých do indexu v porovnání s odhady jejich budoucích zisků (hospodářských výsledků) výrazně převyšují 25letý průměr tohoto poměřovacího ukazatele. „To znamená, že by investor na začátku června nakupoval daný akciový index za vyšší ceny. Optimální portfoliové rozložení by tedy mělo zahrnovat i další regiony nabízející stále nízké ceny akcií s potenciálem budoucího růstu, jako jsou oblasti Evropy nebo Asie,“ uzavírá Richard Bechník, investiční analytik Fincentrum & Swiss Life Select.

Fincentrum & Swiss Life Select

Fincentrum & Swiss Life Select je přední finančně-poradenskou společností v České republice, která poskytuje komplexní finanční služby na nejvyšší kvalitativní úrovni. Je součástí finanční švýcarské skupiny Swiss Life, předního poskytovatele penzijních a finančních řešení v Evropě s tradicí již více než 160 let. Skupina spravuje aktiva v hodnotě 254 mld. CHF, zaměstnává přibližně 8 600 osob a zhruba 14 000 profesionálních finančních poradců. Akcie Swiss Life jsou obchodovány na burze v Curychu a jsou rovněž zařazeny do hlavního indexu SLI (Swiss Leader Index), který zahrnuje 20 největších společností obchodovaných na burzách ve Švýcarsku.

Společnost Fincentrum & Swiss Life Select a.s. zveřejňuje každý měsíc hodnoty ukazatele Fincentrum Hypoindex® a čtvrtletně Index českého investora CII750.

Zdroj informací

Fincentrum & Swiss Life Select

Datum

26. června 2020

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.5294 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál