Otevřený dopis vládě ČR

Otevřený dopis vládě ČR

V Ý Z V A

premiérovi ČR
členům vlády ČR
členům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
členům Senátu Parlamentu ČR

   rád bych Vám všem jménem svým i celé Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů poděkoval za Vaše pracovní a osobní úsilí a nasazení v této době, která se dotýká nás všech osobně, ale i našich firem, podniků, organizací a OSVČ.

   V současné době jako sociální partner v RHSD ČR zastupujeme 22.000 členských subjektů s 1.300.000 zaměstnanci z oblasti stavebnictví, textilního průmyslu, malého a středního podnikání, výrobního a spotřebního družstevnictví, zemědělství, důlního a naftového průmyslu, dopravy, dřevozpracujícího průmyslu, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb.

   Jsme si vědomi, že již byla schválena řada opatření na úrovni vlády i jednotlivých ministrů, ale je nutno urychleně projednat a schválit další legislativní změny, které musí přinést finanční prostředky jak do firem, aby zachovaly své provozy a nemusily propouštět, tak pro OSVČ a v konečném důsledku všem zaměstnancům.

   Jedná se o, v současné době ministerstvem práce a sociálních věcí zpracovaný, návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a týká se především ošetřovného a věřím, že poslanci a senátoři ve zkrácené lhůtě zákon odsouhlasí.

   Dále ministerstvo práce a sociálních věcí na základě §120 zákona o zaměstnanosti zpracovalo v souladu se závěry mimořádného předsednictva RHSD ČR a následném zpřesnění za součinnosti a podpory KZPS ČR, HK ČR, SP ČR a strany odborů ČMKOS a ASO ČR. předložilo vládě ČR „Cílený program podpory zaměstnanosti", který je klíčovým opatřením, kterým vláda může pomoci českým zaměstnancům i zaměstnavatelům zmírnit důsledky epidemie COVID-19. Tento program řeší důsledky mimořádných opatření vlády ČR, která je musela vyhlásit, a tudíž nebyly zaviněny zaměstnavateli ani zaměstnanci.

   Zaměstnancům v souvislosti s přijatými opatřeními náleží náhrada ušlého výdělku, kterou jim vyplácí zaměstnavatel, a tento bude stát skrz příspěvek Úřadu práce kompenzovat zcela či částečně zaměstnavatelům tyto vyplacené prostředky. Tato opatření pomohou zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění zaměstnanců a zároveň zajistit jejich příjem a stabilitu v dalším období.


V Praze dne 18. března 2020

Zdroj informací

Jan Wiesner, prezident konferederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Datum

18. března 2020

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.7036 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál