Kompenzace pro firmy

Kompenzace pro firmy

Zákon o novém kompenzačním bonusu prošel legislativním procesem a Finanční správa začíná se zpracováváním žádostí živnostníků, společníků malých s. r. o. a osob pracujících na dohodu.
Nárok na bonus vzniká nově podnikatelům, u kterých došlo ke snížení příjmů z jejich podnikatelské činnosti alespoň o 50 % oproti měsíčnímu průměru za čtvrtletní srovnávací období z doby před vypuknutím pandemie.

Dovolte nám, za portál NejBusiness.cz, popřát Vám mnoho síly, moudrosti a klidu zvládnout toto nelehké období pro mnohé podnikatele a živnostníky...

 

Kompenzační bonus pro OSVČ

I zima 2021 přináší mnoha podnikatelům nemalé problémy. Proto bychom Vám rádi pomohli zorientovat se v možnostech státní podpory. Jaké jsou tedy nyní možnosti podpory pro OSVČ? Přinášíme kompletní přehled možné kompenzace pro OSVČ:

 • Kompenzační bonus pro OVČ - bonusové období únor a březen 2021
  • standardní kompenzační bonus pro OSVČ a malá s.r.o.
  • pro podnikatele, u kterých došlo ke snížení příjmů z jejich podnikatelské činnosti alespoň o 50 % oproti měsíčnímu průměru za čtvrtletní srovnávací období z doby před vypuknutím pandemie

  • maximálně ve výši 1 000,- Kč den
  • v celém bonusovém období
  • pozor - budou jiné podmínky jako v předešlém kompenzačním období

  • forma žádosti - jiná forma, než-li na jaře 2020
  • prostřednictvím Elektronického podání pro Finanční správu (EPO), poštou nebo osobně


Mějte přehled s NejBusiness.cz

Sledujte aktuální informace portálu NejBusiness.cz a mějte přehled:

 

Příjem žádostí spuštěn

Podat žádost je nadále možné e-mailem, datovou schránkou, poštou či osobně na podatelně. Nejpohodlnějším způsobem je využití webové aplikace. „Finanční správa opět připravila i pro nový kompenzační bonus 2021 aplikaci, která usnadní vyplnění žádosti. Její využití urychlí zpracování i následné vyplacení bonusu a umožňuje automatický výpočet nároku, protože ne všichni žadatelé dosáhnou na částku 1 000 Kč za každý den,“ říká generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Výše nového kompenzačního bonusu 2021 je až 1 000Kč/den - pro OSVČ a společníky s.r.o. Zákon zavádí dvě bonusová období, únor a březen 2021, která nejsou spojena s trváním nouzového stavu. Pokud si žadatel požádal o původní kompenzační bonus za období od 1. do 15. února 2021, je stále možné žádat i o nový kompenzační bonus 2021. Ten bude snížen o již vyplacenou částku tak, aby maximální možná výše podpory za únor 2021 od Finanční správy byla 28 000 Kč. Pro subjekty s nižšími příjmy (například důchodci a studenti) může být částka bonusu v individuálních případech redukována, aby nedocházelo v jednotlivých případech k vyšší kompenzaci, než činil skutečný pokles jejich reálných příjmů v daném období.

V případě osob vykonávajících práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr činí výše kompenzačního bonusu 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období. Nově mohou při splnění podmínek o nový kompenzační bonus 2021 žádat i podnikatelé a společníci, kteří byli v karanténě. V případě OSVČ či společníků, kterým je kompenzační bonus poskytován z důvodu nařízené karantény či izolace, je výše kompenzačního bonusu 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období, kdy byla karanténa či izolace nařízena.

Nový kompenzační bonus 2021 vyplácí Finanční správa podle nového zákona za odlišných podmínek, než se proplácely předešlé kompenzační bonusy. Finanční správa proto musí nově nastavit a vytvořit systém ke kontrole, zpracování a vyplácení žádostí o podporu. „Prosíme veřejnost o trpělivost, žádosti začínáme přijímat ke zpracování od dnešního dne, ale proplácení bonusu začne nejdříve od poloviny března,“ doplňuje generální ředitelka.

 

Podmínky 

Cílem zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021 (dále jen „zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021“ nebo „ZoKB“), je zmírnit dopady související s ohrožením zdraví v souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 nebo s krizovými opatřeními přijatými z důvodu tohoto ohrožení a poskytnout těm, kteří byli těmito dopady zasaženi, podporu sloužící ke kompenzaci z toho plynoucích hospodářských následků.

Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021 do jisté míry navazuje na předchozí právní úpravu zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů, zároveň však reaguje na aktuální vývoj epidemické situace a z toho plynoucí potřeby společnosti, mimo jiné i v návaznosti na plánované změny v oblasti podpůrných dotačních programů.

Nový kompenzační bonus sdílí s dosavadními kompenzačními bonusy základní právní povahu a řadu parametrů, jakož i převážnou většinu procesního rámce, proto nový zákon, který výše uvedené předpisy nahrazuje, fakticky přebírá řadu jejich ustanovení.

Tak jako dosud lze aktuální úpravu vztáhnout na osoby samostatně výdělečně činné (část A této informace), resp. na společníky malých společností s ručením omezeným (část B této informace). Další skupinou dotčených subjektů, na které zákon pamatuje, jsou osoby činné na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, které pracují pro osoby s činností významně dotčenou epidemií koronaviru (část C této informace).

Za zásadní změny, které nová úprava přináší, lze považovat zejména změnu ve vymezení předmětu kompenzačního bonusu a s tím související rozšíření okruhu příjemců podpory, dále úpravu výše poskytované podpory či existenci možnosti vzniku nároku na kompenzační bonus v případě nařízené karantény nebo izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví v případě osoby samostatně výdělečně činné či společníka společnosti s ručením omezeným, a to za specifických (příznivějších) podmínek.

 

Pozor - v bonusovém období jsou nastaveny jiné podmínky, než-li v těch předchozích:

 

Jak podat žádost

Vyplněnou žádost je možné podat na finančním úřadu, který je místně příslušný ke správě daně z příjmů fyzických osob. Žádosti jsou přijímány:          

 • e-mailem,
 • datovou schránkou,
 • prostřednictvím Aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO),
 • prostřednictvím poštovních služeb,
 • osobně v podatelnách finančních úřadů a ve sběrných boxech umístěných na územních pracovištích.

Pro maximálně komfortní vyplnění a podání žádosti doporučujeme využít vyplnění prostřednictvím webové aplikace. Ke zveřejněným žádostem upozorňujeme na technická omezení.

 

Mějte přehled s NejBusiness.cz

Sledujte aktuální informace portálu NejBusiness.cz a mějte přehled:

 

Rychlé odkazy

 

 

Pro naše partnery a klienty hledáme

Portál NejBusiness.cz aktuálně pro své klienty a partnery hledá:

 

 

Zdroj informací: Finanční správa a NejBusiness.cz

Diskuse

Jaromír Stoklasa: Dotaz jak je to s kompenzačním příspěvkem pro OSVČ.... [15.12.2020 10:40]

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.1816 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál