Obchodní podmínky

Internetový prodej portálu NejBusiness.cz

 
Obchodní podmínky mezi provozovatelem Internetového obchodu portálu NejBusiness.cz a klientem.
 
Úvod

Internetový obchod portálu NejBusiness.cz
Hamri Plus s.r.o.
Nádražní 52
739 91 Jablunkov

IČ: 035 99 523
DIČ: CZ03599523


Internetový obchod portálu NejBusiness.cz, zastoupený společností Hamri Plus s.r.o., je obchodní značkaportálu NejBusiness.cz. Internetový obchodportálu NejBusiness.cz je projekt, jehož cílem je poskytnout klientům předplatné unikátního projektu pro manažery, podnikatele a odborníky.


Objednávka

Každý klient má možnost zaslat libovolný počet závazných objednávek výrobků nebo služeb, které jsou nabízeny v rámci projektu Internetový obchod portálu NejBusiness.cz. Vyplněním objednávkového formuláře se klient zavazuje převzít a následně uhradit výrobky nebo služby, které jsou předmětem objednávky.


Poptávka a nabídka

V případě speciální poptávky (např. při větším množství; použití pro neziskové nebo studijní účely; v případech, kdy není možné dopředu stanovit cenu - Vám doporučujeme zaslat nejprve poptávku (vše uveďte do poznámek), na základě které Vám bude stanovena cena. Pokud Vám budou podmínky vyhovovat, dohodneme již individuálně další postup vyřízení objednávky.


Vyřízení objednávky

Přijatá objednávka bude vyřízena, po případném upřesnění a doplnění, zástupci Internetového obchodu portálu NejBusiness.cz.


Způsob doručení

Způsob doručení výrobků nebo služeb může být elektronickou nebo fyzickou formou, neuvede-li v objednávce jinak. Ke způsobu doručení se používají běžně dostupné možnosti - e-mail, přepravní služba, osobní vyzvednutí, apod.

Způsob úhrady a platební podmínky

Úhrada objednávky probíhá na účet provozovatele Internetového obchodu portálu NejBusiness.cz.

Není-li stanoveno jinak (např. dohodou), jsou v platnosti standardní platební podmínky - úhrada fakturou se splatností 8 dní, úhrada zálohovou fakturou, apod. Objednáním zboží nebo služeb se klient zavazuje k úhradě bez zbytečných odkladů.

Pokud klient neuhradí objednávku ve stanovený termín, může být objednávka automaticky zrušena.


Smluvní vztahy

Smluvní vztahy vznikají výhradně mezi klientem a provozovatelem Internetového obchodu portálu NejBusiness.cz.


Cena služby

Přijetí poptávky a vystavení nabídky k poptávanému zboží nebo službám poskytuje Internetový obchod portálu NejBusiness.cz zcela bezplatně.Odstoupení od smlouvy do 14 dní

U objednávaných výrobků (například knihy) máte samozřejmě možnost kdykoliv odstoupit od smlouvy. Vámi objenadné výrobky zašlete zpět (nepoškozené a nepoužité) na naší adresu a to nejpozději do 14 dní od zakoupení. Prosíme také o uvedení čísla účtu, kam Vám máme vrátit finančí prostředky.

 

Reklamace

Reklamace přijímá provozovatel Internetového obchodu portálu NejBusiness.cz v případě jakýchkoliv problémů s přístupem k předmětu objednávky. Klient má povinnost, po zjištění jakýchkoliv problémů s přístupem nebo dodávkou předmětu objednávky, neprodleně informovat provozovatele portálu NejBusiness.cz o problémech s přístupem a to nejpozději do 7 dní od zjištění. Ke komunikaci je možné používat standardní komunikační kanály portálu NejBusiness.cz.

Provozovatel portálu se zavazuje neprodleně odstranit příčinu problému nebo nabídnout klientovi poměné vrácení uhrazené částky.

 

Vyloučení odpovědnosti

Provozovatel Internetového obchodu portálu NejBusiness.cz si vyhrazuje právo na změnu podmínek (ceny, rozsahu, kvality, atd.) nabízených výrobků nebo služeb prezentovaných na NejBusiness.cz.


Ostatní

Hlavním cílem Internetového obchodu portálu NejBusiness.cz je klienta pohodlně "informovat o možnostech" a následně navrhnout možné řešení poptávky. Klient má možnost svobodné volby mezi nadídkami Internetového obchodu portálu NejBusiness.cz, partnerů projektu či jiných organizací. Je-li Vám cokoliv nejasné, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.

 

 

Page generated in 1.4291 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál