Koncesované živnosti

Seznam a informace o koncesovaných živnostech

Koncesované živnosti

Pro výkon koncesované živnosti je nutné prokázání odborné způsobilosti a splnění zvláštních právních předpisů. Odborná způsobilost u koncesované živnosti je specifikována v § 27 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (Živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Zvolte oblast, která Vás zajímá:

Mějte přehled

Sledujte aktuální informace portálu NejBusiness.cz a mějte přehled:

 

Odborná způsobilost

  1. Odborná způsobilost pro koncesované živnosti je stanovena přílohou č. 3 k tomuto zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.

  2. Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

  3. Živnostenský úřad stanoví nebo změní podnikateli podmínky provozování živnosti na základě tohoto zákona anebo na základě zvláštních právních předpisů.

 

Seznam koncesovaných živností

Seznam koncesovaných živností upravuje příloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (Živnostenský zákon):

 

 

Obsahová náplň koncesovaných živností

Obsahovou náplň jednotlivých koncesovaných živností upravuje příloha č. 3 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb.. Ta specifikuje rozsah a bližší specifikaci jednotlivých koncesovaných živností:

Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického

Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací

Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva

Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu

Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot

Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci*) realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Vnitrozemská vodní doprava

Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků

Provádění pyrotechnického průzkumu

Provádění veřejných dražeb (dobrovolných, nedobrovolných)

Provozování cestovní kanceláře (pořádání zájezdů, zprostředkování spojených cestovních služeb)

Ostraha majetku a osob

Služby soukromých detektivů

Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Vedení spisovny

Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní

Provozování pohřební služby

Provádění balzamace a konzervace

Provozování krematoria

 

 

Page generated in 1.1057 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál