Nebe nad ČR: Hranice 900 000 letových pohybů překonána

Nebe nad ČR: Hranice 900 000 letových pohybů překonána

Vyhodnocení provozních výsledků ŘLP ČR, s. p., za rok 2018 potvrdilo výborný stav mezinárodní letecké dopravy, který se projevil dynamickým zvýšením zájmu leteckých dopravců o využití služeb podniku. Objem letového provozu v českém vzdušném prostoru tak významně překročil dosavadní rekord z předchozího roku a poprvé přesáhl hranici 900 000 pohybů.

Celkový počet pohybů nad Českou republikou v roce 2018 vzrostl na 912 815. Meziroční nárůst ve srovnání s rokem 2017 tak činí 6,9 % (853 364). Český vzdušný prostor tak každý den využilo průměrně 2 500 letadel.

„Naši řídící letového provozu se úspěšně vyrovnali s dalším nárůstem provozu a to při zachování nejvyšší míry bezpečnosti. Dokázali současně výrazně odlehčit přetíženému vzdušnému prostoru nad Německem a přispěli tak k lepším výsledkům celoevropského systému řízení letového provozu“, komentoval provozní výsledky generální ředitel ŘLP ČR, s. p., Ing. Jan Klas.

Právě s ohledem na kapacitní problémy v Německu bylo v letní sezóně roku 2018 velkému množství letů Evropskou agenturou pro bezpečnost letového provozu (EUROCONTROL) doporučeno přeplánovat letové tratě. To ve výsledku znamenalo větší počet letů, které se v podstatě vyhýbaly vzdušným prostorům v Evropě, které měly problémy s kapacitou. V provozních špičkách letní sezóny to denně znamenalo asi 400 letů, které svoji trať převedly do sousedních států, tedy i do České republiky. Přestože je český vzdušný prostor jedním z nejvytíženějších a nejkomplexnějších v Evropě, podnik i v roce 2018 s tímto dodatečným zatížením dosáhl příznivých výsledků v oblasti bezpečnosti, kapacity a nákladové efektivnosti poskytovaných letových provozních služeb.

Z ekonomického pohledu je příznivé, že v roce 2018 výrazně vzrostlo množství tzv. přeletových jednotek, a to o 7,6 %. Došlo tak ke zvýšení počtu proletěných kilometrů (208 000 000 km), ale současně i k nárůstu maximální vzletové hmotnosti letadel na českém nebi (95 000 000 tun). Největšími zákazníky podniku jsou letečtí dopravci Lufthansa, Emirates, Ryanair a Qatar Airways.

Další provozní nárůst byl zaznamenán na Letišti Václava Havla Praha, kde počet pohybů (startů a přistání) vzrostl meziročně o 4,8 % na 155 216. Celkový provoz na všech českých letištích (Praha, Brno, Ostrava a Karlovy Vary), na kterých ŘLP ČR, s. p., poskytuje svoje služby, činí 234 769 startů a přistání (meziroční nárůst o 3,5 %).

Source of information

Řízení letového provozu & Profibusiness.world

Date

23.1.2019

Fotogalerie

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.498 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál