Základy celního řízení

Základy celního řízení

Zboží dovážené na území EU podléhá celnímu dohledu. V celním řízení se rozhoduje o propuštění zboží do deklarantem navrhovaného celního režimu. Působnost celních orgánů v oblasti celního dohledu je však mnohem širší. Poznejte základní pravidla procesu celního řízení prostřednictvím mnoha příkladů z praxe.

Přínosy účasti na kurzu

Kurz Základy celního řízení Vám pomůže zorientovat se mnohem lépe v dané problematice a zároveň:

 • získáte základní orientaci v celní problematice včetně čerstvých novinek a připravovaných změn
 • poznáte základní celní předpisy, seznámíte se s evropskou i národní judikaturou
 • se seznámíte s určováním celní hodnoty zboží a dodacími podmínkami INCOTERMS
 • na příkladech z praxe proberete nejčastější otázky celního řízení
 • získáte přehled o způsobech rozhodování v celním řízení i o novinkách v legislativě
 • si vyzkoušíte práci s celním sazebníkem EU

Pro koho je kurz určen

Kurz Základy celního řízení je určen především:

 • začínajícím celním deklarantům
 • zástupcům firem obchodujících se státy mimo EU
 • pracovníkům zabývajícím se celní problematikou

Program

 • 9:00 - 16:30

 • Uvedení do problematiky celních předpisů
  • účel celních předpisů
  • základní předpisy celního práva (hmotné i procesní)
  • organizační uspořádání celní správy
  • výklad základních pojmů
  • připravované změny celního řádu

 • Celní dohled a celně schválené určení
  • vstup zboží na celní území Evropského společenství
  • celní dohled
  • předložení zboží a dokladů k celnímu řízení
  • souhrnná celní prohlášení
  • dočasné uskladnění zboží
  • celně schválené určení

 • Stanovení celní hodnoty dováženého zboží
  • pravidla celního hodnocení
  • dodací doložky INCOTERMS
  • stanovení přepočtového kurzu měn
  • vedlejší náklady s dopadem na výši celní hodnoty
  • vliv stanovení celní hodnoty na výši základu DPH při dovozu zboží
  • praktické příklady

 • Provádění celního řízení
  • formy zastupování v celním řízení
  • způsob podávání celního prohlášení
  • doklady nutné k celnímu řízení
  • ověřování údajů v celním prohlášení
  • způsoby provádění kontroly zboží
  • rozhodnutí v celním řízení
  • řízení o propuštění zboží
  • elektronické celní řízení (informační portály e-Dovoz a e-Vývoz)

 • Pravidla pro zařazování zboží do celního sazebníku
  • předpisy upravující zařazování zboží
  • skladba kombinované nomenklatury a názvosloví
  • TARIC – systém integrovaného tarifu EU

 • Zjednodušené postupy v celním řízení

 • Celní režimy 
  • základní rozdělení
  • udělování povolení pro režimy s hospodářskými účinky
  • konkrétní příklady při propouštění zboží do navržených režimů

Odborný garant

Martin Sarnovský, expert na celní a daňovou problematiku

Projděte se mnou celým procesem celního řízení a osvojte si všechny potřebné znalosti pro praxi celního deklaranta. Zprostředkuji vám i čerstvé novinky v předpisech a budeme řešit řadu příkladů z praxe.

 • Je absolventem Vysoké školy finanční a správní, obor Hospodářská politika a správa.
 • V rámci studia se specializoval na aplikaci správního práva ve veřejné správě.

 • Dlouhodobě se věnuje problematice zahraničního obchodu.

 • Více než dvacet let se specializuje na celní a daňové právo, a to jak z pohledu národní legislativy, tak i z pohledu práva Evropské unie.

 • Téměř celou svou dosavadní profesní kariéru působil na různých pozicích v Celní správě České republiky, poslední roky se zaměřuje především na řešení komplikovaných právních vztahů v oblasti cla a daní, spolupracuje při tvorbě legislativy zejména v celní oblasti.

 • Zabývá se rovněž problematikou finančního práva, dále práva duševního vlastnictví a problematikou správního trestání.

 • Jeho výklad celní problematiky vychází z teoretických i praktických poznatků, které se snaží uchopitelným způsobem promítnout do uživatelské praxe.

 • V zájmu dosažení maximálního užitku pro posluchače využívá při svých kurzech řadu interaktivních příkladů.

Ukázat celý text

Termín a místo konání

17. května 2021
(pondělí)
Praha 1
Národní 416/37
4 990,-
bez 21% DPH
Objednat >

 

Cena

4 990,- bez DPH
6 038,- s 21% DPH

Obsaženo v ceně

V ceně kurzu Základy celního řízení je obsaženo:

 • získání certifikátu o absolvování
 • studijní materiály
 • občerstvení

Přihlášení na akci

Na kurz Základy celního řízení se můžete přihlásit následujícím způsobem:

 • zvolte vhodný termín a místo kurzu a objednejte v e-shopu portálu NejBusiness.cz
 • do 24 hodin obdržíte výzvu k platbě - zálohovou fakturu
 • po jejím uhrazení budete obdržíte potvrzení o přihlášení na kurz

 • objednejte kurz s dostatečným předstihem - nejlépe alespoň týden předem
 • v případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici každý pracovní den 8-17 hodin:

Pořadatel

Top Vision, s.r.o.
Na Florenci 2116/15
110 00  Praha 1

Tel.: +420 234 718 721
E-mail: info@topvision.cz
www.topvision.cz

Související informace

Pořadatel kurzu si vyhrazuje právo z technických, provozních nebo organizačních důvodů:

 • změnit datum konání kurzu nebo ho zrušit bez náhrady
 • změnit místo konání kurzu
 • změnit lektora
 • případně jiné, nepředpokladané změny

Dojde-li ke změnám, budeme Vás informovat:

 • pokud Vám změny nebudou vyhovovat, nabídneme Vám jiný termín nebo kurz,
 • případně Vám budou vráceny peníze

Ukázat celý text

Page generated in 1.4445 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál