Finanční analýza pro finanční i nefinanční manažery v praxi

Finanční analýza pro finanční i nefinanční manažery v praxi

Seminář je určen všem, kteří chtějí porozumět finanční situaci své firmy, umět identifikovat její silné a slabé stránky i možný vývoj v blízké budoucnosti a tak ji efektivně usměrňovat. Není podstatné, zda působí ve sféře finančního řízení nebo v jiné sféře řízení firmy či ve sféře realizace některých procesů. Svou aktivitou se na výsledné finanční situaci podílí a spoluvytváří ji, a je proto důležité znát, jaké parametry tuto finanční situaci charakterizují, jaké faktory a jakým způsobem ji ovlivňují. Finanční analýza nabízí účinné metody a ukazatele, které je umožňují identifikovat a měří faktory, které finanční stabilitu oslabují i faktory, které ji posilují a o které je možné se opřít při formulaci ozdravných opatření.

Cílem semináře je seznámit na základě reálných situací se základními metodami a postupy finanční analýzy jako klíčového nástroje krátkodobého finančního řízení firem, umožňující testovat finanční zdraví a výkonnost firmy jako důležitý předpoklad pro efektivní výkon činností na různých úrovních a v různých oblastech činnosti firmy.

Anotace

  • finanční situace firmy a její parametry, výkonnost firmy a její pojetí
  • zdroje informací o finanční situaci podniku: klíčové pojmy z oblasti finančního výkaznictví a hodnocení výkonnosti
  • metody finanční analýzy; trendová a strukturální analýza a její interpretace, rozdílové ukazatele,
  • standardní ukazatele ekonomické výkonnosti, jejich výhody a nevýhody a využití při finančním řízení (ziskovost, likvidita, finanční stabilita, rentabilita a účetní hodnota)
  • moderní kritéria ekonomické výkonnosti a jejich využití při finančním řízení (bankrotní a bonitní modely, ekonomická přidaná hodnota)
  • faktory ovlivňující ekonomickou výkonnost a jejich identifikace (pyramidové soustavy ukazatelů)

Termín a místo konání

12. června 2018 (úterý)

CzechTrade
Dittrichova 21
128 01 Praha 2
Česká republika

Vstupné

1 210,- Kč

Související informace

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 2.6631 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál