CMTF/UPOL – Interiérové vybavení objektu Kateřinská 17

CMTF/UPOL – Interiérové vybavení objektu Kateřinská 17

Předmětem plnění věřejné zakázky је dodávka а montáž interiérového vybavení а sedacího nábytku рго prostory objektu Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, па adrese Kateřinská 17.
Podrobné vymezení předmětu věřejné zakázky, technické podmínky а specifikace jsou obsazeny v projektu interiéru, zpracovaném ječmen studio - MgA. lng. arch. Lukáš Blažek, Šubova 252/33, 779 ОО, Olomouc, ЈС: 739 51 455, v 07/2019, se soupisem prvků, které tvoří nedílnou součást této Dokumentace jako její příloha č. 4.

Předmět plnění věřejné zakázky је v souladu s § 35 Zákona rozdělen nа dvě samostatně části, přičemž Dodavatel můze podat svou nabídku nа kteroukoliv z častí věřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části věřejné zakázky.

Evidenční číslo zadavatele

60050144

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Dodávky

Režim veřejné zakázky
Podlimitní

Předpokládaná cena

3 840 350,- Kč bez DPH

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín zahájení zakázky - Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději dnem nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo
Ukončení realizace díla - Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat) dílo nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo

Místo plnění:
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Kateřinská 17, 779 00 Olomouc

Termín, místo a způsob podání nabídky

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc

IČO: 61989592

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Šohaj

E-mail: pavel.sohaj@upol.cz
Tel.: +420 585 631 122

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://zakazky.upol.cz/contract_display_4139.html

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

15. listopadu 2020

Ke stažení

Pozvánka na konferenci

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.9164 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál