Strojní výroba speciálních technologických zařízení a ocelových konstrukcí

Strojní výroba speciálních technologických zařízení a ocelových konstrukcí

Předmětem prodeje je společnost zaměřená zejména na dodávku a montáže technologických ocelových konstrukcí a speciálních technologických zařízení. Společnost platí v regionu střední Moravy za zavedenou firmu s několikaletou tradicí.

Společnost funguje již devátým rokem a mezi svými obchodními partnery má velmi dobrou pověst, z čehož vyplývá, že většina zakázek pochází od stabilních odběratelů. Za zmínku stojí i to, že společnost spolupracuje s několika zahraničními odběrateli.

Strojírenská společnost sídlí v průmyslovém areálu, jehož celková výměra je 25 000 m2. Areál je situován na lukrativním místě nedaleko dálnice. Součástí areálu je výrobní hala s administrativní budovou o výměře přibližně 3500 m2. Veškeré prostory nutné pro běžný chod společnosti by byly novému majiteli pronajímány za předem dohodnutou cenu. V případě zájmu investora by stávající majitel byl ochoten přistoupit i na odkup celého areálu s veškerými pozemky a nemovitostmi.

Nynější majitel investoval do rozvoje společnosti v posledních letech nemalé finanční prostředky. Za zmínku stojí určitě rekonstrukce sociálního zařízení a topení v administrativní budově. Dále rekonstrukce světlíků, oken, trafostanice či rozšíření výrobních hal a výstavby skladu na biomasu. Největší investice za poslední roky byla spojena s výstavou kotelny na biomasu.

Do budoucna jsou v plánu další investice, které by měly navýšit výrobní kapacitu společnosti a zefektivnit výrobní procesy. V ideálním případě by byly veškeré investice komunikovány s novým majitelem společnosti, tak, aby vše vedlo k celkovému rozvoji firmy.

Z nehmotného majetku budou k dispozici zejména webové stránky, databáze kontaktů na odběratele a dodavatele, know-how, licence a v neposlední řadě dobré jméno u zákazníků.

V podniku je momentálně zaměstnáno 20 zaměstnanců. Přáním majitele je, aby přibližně polovina z těchto zaměstnanců zůstala i po prodeji ve společnosti, jelikož v nich vidí velmi zajímavou přidanou hodnotu do budoucna pro nového majitele.

Činnost současného majitele je převážně manažerská a obchodní. Ve výrobě má odpovědného zástupce. Společnost je jinak zcela funkční a může bez přestání fungovat ihned po nabytí novým majitelem. Důležité je zmínit, že společnost by po prodeji novému majiteli nebyla zatížena žádným dluhem. Současný majitel je ochotný nového majitele zaškolit a na chodu společnosti se podílet po dobu několika následujících měsíců po prodeji.

Roční obrat společnosti je stabilní a již několik let se průměrně drží okolo 22 milionů Kč.

Majitel prodává firmu ze zdravotních a rodinných důvodů.

Majetek

 • Hmotný majetek
  • 1x nákladní automobil
  • 3x osobní automobil
  • 1x dodávka
  • zkružovací válce 200 mm
  • magnetická vrtačka

 • Nehmotný majetek
  • webové stránky
  • seznam odběratelů a dodavatelů
  • know-how
  • rozpracované zakázky

Pronájmy

 • Budova výroby s administrativní budovou: 3 500 m²
  • nájemné: 90 000 Kč / měsíc
  •  

Zaměstnanci

 • Počet zaměstnanců: 20

 

Hodnotící ukazatele

Celkové roční tržby

 • 2015: 29 000 000 Kč
 • 2014: 24 500 000 Kč
 • 2013: 17 350 000 Kč

Roční zisk (EBITDA)

 • 2015: 4 600 000 Kč
 • 2014: – 1 100 000 Kč
 • 2013: 2 100 000 Kč

Ostatní informace

 • Délka fungování: 9 let
 • Důvod prodeje: zdravotní problémy
 • Právní forma: s.r.o.
 • Předmět prodeje: 100% podíl s.r.o. 

Prodejní cena

20 000 000 Kč

 

Region

Olomoucký kraj

 

Kontakt

Kontakt na zprostředkovatele:
Bc. Jiří Finger
Business broker
InBase s.r.o.

Palackého Třída 290/22, 612 00, Brno, Česká republika

Mobil: +420 602 775 616
E-mail: finger(at)inbase.cz
Www: www.inbase.cz

 

Datum zadání

11. července 2018

Page generated in 2.7448 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál